© Protestanci w Toruniu 2019
Protestanci w Toruniu

Nabożeństwa

W naszym mieście aktualnie działa

kilka Kościołów różnych nurtów

protestantyzmu. Zachęcamy do

odwiedzania tych społeczności na

nabożeństwach.

KOŚCIÓŁ "CHRYSTUS DLA WSZYSTKICH" W TORUNIU ADRES: ul. Panny Marii 13               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:30 STRONA INTERNETOWA: www.dlawszystkich.pl  KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO ZBÓR W TORUNIU ADRES: ul. Idzikowskiego 1d               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Sobota 10:00 STRONY INTERNETOWE: www.torun.adwentysci.org  zbortorun.blogspot.com  KOŚCIÓŁ BOŻY W TORUNIU NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 ADRES: ul. Królowej Jadwigi 16 I p. (róg Małe Garbary)               87-100 Toruń STRONA INTERNETOWA: www.kosciolbozytorun.com  KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW  W TORUNIU NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 ADRES: ul. Poznańska 34               87-100 Toruń STRONA INTERNETOWA: www.baptysciwtoruniu.pl  NABOŻEŃSTWO MISYJNE: Niedziela godz. 17:00 ADRES: ul. Sienkiewicza 13/2               87-100 Toruń Каждое воскресенье в 17:00 русско-украинское богослужение KOŚCIÓŁ DLA TORUNIA “FREEDOM” ADRES: w sprawie adresu kontaktować się telefonicznie: +48 536 455 877 NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: niedziela – raz w miesiącu – kontakt telefoniczny (patrz wyżej) LifeGroup: Czwartek godz. 18:00 STRONA INTERNETOWA: www.koscioldlatorunia.pl  KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN W TORUNIU ADRES: ul. Myśliwska 2               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 STRONA INTERNETOWA: www.ewangeliczni.pl  KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR W TORUNIU ADRES: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 11:00 STRONA INTERNETOWA: www.kosciolwtoruniu.pl  PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W TORUNIU NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 ADRES: ul. Strumykowa 10 (zima)               Wały Generała Władysława Sikorskiego 14 (lato)               87-100 Toruń STRONA INTERNETOWA: www.torun-luteranie.pl  ZBÓR BRATERSKI ADRES: ul. Radiowa 18               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 w każdą drugą sobotę miesiąca godz. 16:00 (w niedzielę po sobotnim nabożeństwie nie ma zgromadzeń!) POWIĄZANA STRONA INTERNETOWA: www.swch.pl 
© Protestanci w Toruniu 2019
Protestanci w Toruniu

Nabożeństwa

W naszym mieście aktualnie działa kilka

Kościołów różnych nurtów protestantyzmu.

Zachęcamy do odwiedzania tych

społeczności na nabożeństwach.

KOŚCIÓŁ "CHRYSTUS DLA WSZYSTKICH" W TORUNIU ADRES: ul. Panny Marii 13               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:30 STRONA INTERNETOWA: www.dlawszystkich.pl  KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO ZBÓR W TORUNIU ADRES: ul. Idzikowskiego 1d               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Sobota 10:00 STRONY INTERNETOWE: www.torun.adwentysci.org  zbortorun.blogspot.com  KOŚCIÓŁ BOŻY W TORUNIU NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 ADRES: ul. Królowej Jadwigi 16 I p. (róg Małe Garbary)               87-100 Toruń STRONA INTERNETOWA: www.kosciolbozytorun.com  KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW  W TORUNIU NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 ADRES: ul. Poznańska 34               87-100 Toruń STRONA INTERNETOWA: www.baptysciwtoruniu.pl  NABOŻEŃSTWO MISYJNE: Niedziela godz. 17:00 ADRES: ul. Sienkiewicza 13/2               87-100 Toruń Каждое воскресенье в 17:00 русско-украинское богослужение KOŚCIÓŁ DLA TORUNIA “FREEDOM” ADRES: w sprawie adresu kontaktować się telefonicznie: +48 536 455 877 NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: niedziela – raz w miesiącu – kontakt telefoniczny (patrz wyżej) LifeGroup: Czwartek godz. 18:00 STRONA INTERNETOWA: www.koscioldlatorunia.pl  KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN W TORUNIU ADRES: ul. Myśliwska 2               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 STRONA INTERNETOWA: www.ewangeliczni.pl  KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR W TORUNIU ADRES: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 11:00 STRONA INTERNETOWA: www.kosciolwtoruniu.pl  PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W TORUNIU NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 ADRES: ul. Strumykowa 10 (zima)               Wały Generała Władysława Sikorskiego 14 (lato)               87-100 Toruń STRONA INTERNETOWA: www.torun-luteranie.pl  ZBÓR BRATERSKI ADRES: ul. Radiowa 18               87-100 Toruń NABOŻEŃSTWO GŁÓWNE: Niedziela godz. 10:00 w każdą drugą sobotę miesiąca godz. 16:00 (w niedzielę po sobotnim nabożeństwie nie ma zgromadzeń!) POWIĄZANA STRONA INTERNETOWA: www.swch.pl