© Protestanci w Toruniu 2024
Protestanci w Toruniu

Organizacje

FUNDACJA EWANGELICZNA

Fundacja    Ewangeliczna    rozprowadza    publikacje    o tematyce biblijnej. Początkowo   były   to   głównie   niewielkich   rozmiarów broszury,   w   kolejnych   latach   w   ofercie   pojawiało   się coraz    więcej    książek.    Jako    wydawnictwo    podziela przekonania       chrześcijańskie,       między       innymi dotyczące   natchnienia   Biblii   jako   Słowa   Bożego   oraz zbawienia z łaski przez wiarę. Prawdy    te    odzwierciedlane    są    przez    publikacje. Wychodząc       naprzeciw       potrzebom       czytelnika Fundacja      Ewangeliczna      stara      się      dostarczać literaturę,     która     z     jednej     strony     nie     będzie przeznaczona   tylko   dla   wąskiego   grona   specjalistów, z    drugiej,    prezentować    będzie    pewien    konkretny punkt widzenia. ADRES: ul. Myśliwska 2               87-100 Toruń NUMER TELEFONU: 56 692-68-69 STRONA INTERNETOWA: www.fundacjaewangeliczna.pl 

FUNDACJA WROTA NADZIEI

Fundacja    Wrota    Nadziei    zajmuje    się    pracą    nad uwspółcześnieniem   tekstu   Biblii   Gdańskiej.   Wydana po   raz   pierwszy   w   roku   1632,   Biblia   Gdańska   została przyjęta    przez    wszystkie    zbory    protestanckie    w Polsce.   Do   dzisiaj   jest   ona   uważana   za   bardzo   dobry przekład.      Niestety,      archaiczne      słownictwo      i gramatyka   utrudniają   jej   zrozumienie.   To   wpłynęło na powstanie Fundacji i rozpoczęcie prac. STRONA INTERNETOWA: wrotanadziei.org 
© Protestanci w Toruniu 2024

Organizacje

FUNDACJA EWANGELICZNA

Fundacja Ewangeliczna rozprowadza publikacje o tematyce biblijnej. Początkowo   były   to   głównie   niewielkich   rozmiarów   broszury,   w   kolejnych   latach   w   ofercie   pojawiało   się   coraz   więcej   książek. Jako   wydawnictwo   podziela   przekonania   chrześcijańskie,   między   innymi   dotyczące   natchnienia   Biblii   jako   Słowa   Bożego   oraz zbawienia z łaski przez wiarę. Prawdy   te   odzwierciedlane   są   przez   publikacje.   Wychodząc   naprzeciw   potrzebom   czytelnika   Fundacja   Ewangeliczna   stara   się dostarczać    literaturę,    która    z    jednej    strony    nie    będzie    przeznaczona    tylko    dla    wąskiego    grona    specjalistów,    z    drugiej, prezentować będzie pewien konkretny punkt widzenia. ADRES: ul. Myśliwska 2               87-100 Toruń NUMER TELEFONU: 56 692-68-69 STRONA INTERNETOWA: www.fundacjaewangeliczna.pl 

FUNDACJA WROTA NADZIEI

Fundacja   Wrota   Nadziei   zajmuje   się   pracą   nad   uwspółcześnieniem   tekstu   Biblii   Gdańskiej.   Wydana   po   raz   pierwszy   w   roku 1632,   Biblia   Gdańska   została   przyjęta   przez   wszystkie   zbory   protestanckie   w   Polsce.   Do   dzisiaj   jest   ona   uważana   za   bardzo dobry   przekład.   Niestety,   archaiczne   słownictwo   i   gramatyka   utrudniają   jej   zrozumienie.   To   wpłynęło   na   powstanie   Fundacji i rozpoczęcie prac. STRONA INTERNETOWA: wrotanadziei.org