© Protestanci w Toruniu 2022

O stronie

Dotacja

Można   wspomóc   stronę   i   jej   ideę.   Pieniądze zostaną   przeznaczone   na   utrzymanie   hostingu oraz   promowanie   strony   na   Facebook’u.   Przy wpłacie    można    podać    cel    na    który    ma    być przeznaczona   dotacja   (np.:   “na   promowanie   na FB”,   “na   kawę   dla   autora   wpisu   xyzxyz”,   “na domenę” itp). PayPal: Przekaż darowiznę

Też możesz mieć swój udział

Nasza    strona    pragnie    skupić    się    na    zbieraniu    i    prezentowaniu    informacji o życiu    Kościołów    protestanckich    w    Toruniu.    Nie    jesteśmy    oficjalnymi przedstawicielami   żadnej   z   prezentowanych   Społeczności.   Naszym   celem   jest zgromadzenie   informacji,   które   będą   pomocne   dla   osób   zainteresowanych protestantyzmem   oraz   szukających   w   Toruniu   kontaktu   z   reprezentantami szeroko    pojętego    nurtu    reformacyjnego.    Jeśli    pojawią    się    u    naszych czytelników   konkretne   pytania   dotyczące   szczegółowej   historii   czy   doktryn któregoś   z   prezentowanych   Kościołów,   to   zachęcamy   do   szukania   informacji u źródeł.
© Protestanci w Toruniu 2022
Protestanci w Toruniu

O stronie

Dotacja

Można   wspomóc   stronę   i   jej   ideę.   Pieniądze   zostaną przeznaczone      na      utrzymanie      hostingu      oraz promowanie    strony    na    Facebook’u.    Przy    wpłacie można    podać    cel    na    który    ma    być    przeznaczona dotacja   (np.:   “na   promowanie   na   FB”,   “na   kawę   dla autora wpisu xyzxyz”, “na domenę” itp). PayPal: Przekaż darowiznę

Też możesz mieć swój udział

Nasza    strona    pragnie    skupić    się    na    zbieraniu    i prezentowaniu       informacji       o życiu       Kościołów protestanckich   w   Toruniu.   Nie   jesteśmy   oficjalnymi przedstawicielami       żadnej       z       prezentowanych Społeczności.    Naszym    celem    jest    zgromadzenie informacji,      które      będą      pomocne      dla      osób zainteresowanych           protestantyzmem           oraz szukających   w   Toruniu   kontaktu   z   reprezentantami szeroko     pojętego     nurtu     reformacyjnego.     Jeśli pojawią   się   u   naszych   czytelników   konkretne   pytania dotyczące   szczegółowej   historii   czy   doktryn   któregoś z    prezentowanych    Kościołów,    to    zachęcamy    do szukania informacji u źródeł.